Το παιχνίδι είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα όλων των παιδιών. Δεν νοείται παιδί χωρίς παιχνίδι αφού και ετυμολογικά οι λέξεις αυτές είναι ομόρριζες. Ποιο είναι όμως το πιο κατάλληλο παιχνίδι;Θεωρείται πως το καλό παιχνίδι θέτει τις βάσεις για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού και το εξασκεί σε ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, όπως κινητικές, συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές. Τα υλικά παιχνίδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αν και στοχεύουν στην ανάπτυξη όλων αυτών των δεξιοτήτων, δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος του πραγματικού κόσμου. Τα σημαντικότερα παιχνίδια δεν μπορούν να κατασκευαστούν… δημιουργούνται μέσα από την επαφή με τη φύση και τους ανθρώπους.

Συνέχεια