Ιωάννα Μπλέκα

Μπουρσουράνη 3Γ
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
57500 – ΤΘ 78Γ

Κιν: 6942 639 477
Σταθερό: 2392 303 785
Email: ioanna@mpleka.gr

Κατόπιν ραντεβού