Ψυχοθεραπεία παιδιών

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους συχνά αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα προσαρμογής σε ψυχοπιεστικές συνθήκες και ζητήματα στις σχέσεις με την οικογένεια και τους συνομηλίκους τους. Μέσα από μια θεραπευτική σχέση που σέβεται την ατομικότητα και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, το παιδί ενδυναμώνεται στο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που το απασχολούν και μαθαίνει να διαχειρίζεται τα προβλήματα της καθημερινότητάς του.

Ψυχοθεραπεία εφήβων

Η εφηβεία είναι μία δύσκολη ηλικία, γεμάτη αλλαγές και δυσκολίες που αποτελούν πηγή προβληματισμού, τόσο για τους ίδιους τους εφήβους όσο και για τους γονείς τους. Καθώς τα παιδιά οδεύουν προς την ενηλικίωση συχνά πασχίζουν να εδραιώσουν την αυτονομία τους ενώ παράλληλα δεν είναι πάντα έτοιμα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται. Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι ο έφηβος να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να βρει τρόπους να επιλύσει τα προβλήματα του, να αναγνωρίσει τις δυνατότητές του και να τις αξιοποιήσει θετικά ώστε να εξελιχθεί σε ένα υγιή και ώριμο ενήλικο.

Οικογενειακή ψυχοθεραπεία

Με βάση την συστημική οπτική όλοι μας υπάρχουμε, δρούμε αλλά και κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας μόνο μέσα από αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις. Οι οικογενειακές σχέσεις (γονέα- παιδιού, γονέων μεταξύ τους, γονέων με την ευρύτερη οικογένεια) συχνά διαταράσσονται κυρίως σε φάσεις αλλαγής, όπου το κάθε άτομο αλλά και όλη η οικογένεια ως σύστημα καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Έτσι λοιπόν στην οικογενειακή θεραπεία αξιοποιείται όλη η οικογένεια για να βοηθηθεί ένα μέλος, παιδί ή ενήλικας, που στην συγκεκριμένη φάση παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα ή δυσκολία στην προσωπική του εξέλιξη. Πολλές φορές ένα σύμπτωμα γίνεται κατανοητό, χρήσιμο και ενδεχομένως αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο μιας οικογένειας και φαίνεται πως μόνο αλλάζοντας τα πρότυπα αλληλεπίδρασης της οικογένειας μπορεί να αλλάξει και η προβληματική συμπεριφορά.

Συμβουλευτική γονέων

Οι γονείς στις μέρες μας έχουν να επιτελέσουν ένα δύσκολο και πολυδιάστατο έργο. Η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων, υλικών και συναισθηματικών, για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών τους σε ένα υγιές και ευτυχισμένο περιβάλλον δεν είναι πάντοτε εφικτή και τότε οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη στο ρόλο τους. Επιπλέον, όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος βρίσκεται σε ψυχοθεραπευτική διαδικασία, η συνεργασία του οικογενειακού του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη και συχνά παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, ώστε να μπορέσει το παιδί να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του.

Ομάδες γονέων

Συχνά οι γονείς αγωνιούν για το αν ανταποκρίνονται “σωστά” στο γονεϊκό τους ρόλο και εκδηλώνουν διάφορους προβληματισμούς και ανησυχίες για το μεγάλωμα των παιδιών τους. Σε μια ομάδα γονέων συζητιούνται θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών όπου οι γονείς έχουν την ευκαιρία, οι ίδιοι ως ειδικοί πάνω στη σχέση τους με τα παιδιά τους, να βρουν απαντήσεις στους προβληματισμούς τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να μάθουν νέους τρόπους επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Λειτουργούν ομάδες για μελλοντικούς γονείς, γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

Ομαδικές συνεδρίες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Πολλά παιδιά κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαχείριση των συναισθημάτων τους ή στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Έχει διαπιστωθεί ότι ενώ ωφελούνται από ατομικές συνεδρίες, η εφαρμογή στην πράξη, για παράδειγμα στην σχολική τάξη ή στην παρέα των συνομηλίκων, συνεχίζει να τους δυσκολεύει. Μέσα σε μια μικρή θεραπευτική ομάδα παιδιών (3-5 άτομα) μπορούν να δουλευτούν θέματα όπως η διαχείριση του θυμού, του φόβου ή του άγχους, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η εισαγωγή των παιδιών στην ομάδα γίνεται έπειτα από ατομική αξιολόγηση.

Ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών/εφήβων, μέσω κλινικής συνέντευξης και ψυχομετρικών εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των παιδιών, η διάκριση μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού είναι δύσκολή καθώς αλληλοεπιδρούν πολλοί παράγοντες. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια πληθώρα κλιμάκων και τεστ για την εκτίμηση νοητικών, αντιληπτικών, μαθησιακών, συναισθηματικών, κοινωνικών λειτουργιών και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση.

Διαχείριση πένθους

Η απώλεια, είτε είναι οριστική όπως αυτή που επιφέρει ένας θάνατος, είτε είναι λιγότερο μόνιμη όπως είναι ένα διαζύγιο, μια μετακόμιση, μια ασθένεια ή η ανεργία, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή ανθρώπων κάθε ηλικίας. Ο θρήνος είναι μια προσωπική διεργασία, άρρηκτα δεμένη με την αίσθηση του ποιοι είμαστε και σκοπός της συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια του πένθους είναι να βοηθήσει τον κάθε έναν ξεχωριστά να μιλήσει για το γεγονός, να αφηγηθεί τη δικιά του ιστορία/ βίωμα, να αντιμετωπίσει την απώλεια και τελικά να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα.

Αντιμετώπιση και διαχείριση κακοποίησης και ψυχικού τραύματος

Η κακοποίηση, όποιας μορφής, σε όποια ηλικία και να συνέβη αφήνει πάντα «πληγές». Μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, το παιδί, ο έφηβος ή ο ενήλικας που έχει βιώσει κάποια τραυματική εμπειρία καλείται να την επεξεργαστεί μέσω ειδικών τεχνικών και πρωτοκόλλων θεραπευτικής παρέμβασης.

Ομιλίες/βιωματικά σεμινάρια

Υλοποίηση ομιλιών και σεμιναρίων σε σχολεία, συλλόγους, φροντιστήρια κ.ά. σχετικά με θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων, αλλά και σε θέματα οικογένειας.