Ομιλία «Μαθησιακές δυσκολίες, κίνητρα και γονεϊκή εμπλοκή στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας», 10/12/2013, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Σάτκα Πυλαία Θεσσαλονίκης. 2017-10-20T13:26:19+03:00

Project Description

Ομιλία στους γονείς του φροντιστηρίου στα πλαίσια της ενημέρωσής τους για την πρόοδο των παιδιών τους σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσει ένας μαθητής, καθώς και πως οι γονείς μπορούν να μειώσουν το άγχος και να αυξήσουν το κίνητρο για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.