Ομιλία «Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί προς την επίτευξη κοινών στόχων», 28/08/2015, Makedonia Palace, 28η διημερίδα Palso 2017-10-23T14:02:03+03:00

Project Description

Ομιλία σε ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών σχετικά με την συνεργασία παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη κινήτρων για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.