Ομιλία «Ο ρόλος των γονέων στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας», 26/09/2015, Κέντρα Ξένων Γλωσσών Δημήτρια σε Πλαγιάρι και Επανομή. 2017-10-20T13:25:04+03:00

Project Description

Παρουσίαση των τρόπων εξοικείωσης με την ξένη γλώσσα και την σωστή εμπλοκή των γονέων στην εκμάθησή της στους γονείς παιδιών στις πρώτες τάξεις των αγγλικών στα δύο φροντιστήρια.